Rožec (Ceratostigma willmottiana) Cerato

Léčí nedostatek sebejistoty a sebedůvěry, nedostatek iniciativy, snahu získat pochvalu ostatních, napodobování.
Navozuje sebejistotu, důvěru a iniciativu. 
Pro zvířata, která jsou naprosto závislá na svých lidských pečovatelích, obracejí se na ně, aby zjistila, co mají udělat nebo jak reagovat a nedokážou jednat ze své vlastní iniciativy. Pro zvířata která, když dostanou nějaký příkaz, ohlížejí se po ostatních, jak mají správně reagovat a pro kočky která napodobují chování ostatních. 
Pro zvířata během soutěžních závodů a výstav, aby se zajistila schopnost zvířete soustředit se a poslouchat příkazy toho, kdo je vede.
Pro zvířata, která nedokáží navázat vztah s příslušníky svého druh, mají nevhodné společenské chování a potíže s pářením.
Pro zvířata, která zůstávají svým chováním nedospělá.
Pro zvířata, jajichž hlavním rysem je nedostatek důvěry, nikoli určitá ztráta (kterou léčí Modřín)