Devaterník penízkový ( Helianthemum nummularium) Rock rose

Léčí extrémní strach a paniku, naprostý děs.
Navozuje odvahu, statečnost a klid.
V případě paniky a děsu, kde je zvíře studené na dotek, třese se a projevují se u něho známky mimořádného strachu. 
V situaci, kdy je zvíře tak vyděšené, že to představuje nebezpečí pro ně samotné nebo pro druhé.
U agorafobie, kdy má zvíře strach chodit ven. 
V jakékoli situaci, která vyvolává extrémní snahu o únik, jako když zvíře kouše, drápe, kope, a snaží se dostat přes železné dveře, drátěný nebo kovový plot. 
V kritické situaci v ordinaci, kdy je jedinou alternativou zvíře uspat.
U úžehu nebo úpalu se závratěmi nebo bezvědomím.